İstanbul Genel Müdürlüğümüz - 

Üretim tesisimiz 1990 yılında kurulup bünyesinde balık ağı, germe ağ ve 2000 yılından itibaren güvenlik ağı üretmeye başlamıştır.

Alfa File ve Güvenlik Ağları Sanayi A.Ş. 2011 yılında kurulup  ülkemizde lider olmuş, ihraçat ile başarılı imzalar atmıştır.

Üretim(makine,boyahane, atölye ve kalite), muhasebe, finans, arge, bilgi işlem, satış, pazarlama, reklam, depo ve sevkiyat

aynı çatı altında toplanarak tüm operasyonlar genel müdürlüğümüzden yönetilmektedir.

Şirketimizin lokomotif ürünü, güvenlik ağı ve filesini aşağıdaki ürünlere dönüştürerek başarılı bir cizgi yakalamıştır.    

 • İSTANBUL MERDİVEN FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • İNŞAAT GÜVENLİK AĞI ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • GALERİ BOŞLUĞU GÜVENLİK AĞI ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BALKON GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • TRAMBOLİN ÇEVRE FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • MERDİVEN GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BALKON GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • PALET KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • DOĞAL YAŞAM PARKI ÇEVRE KORUMA FİLE SİSTEMİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • DOĞAL YAŞAM PARKI ÇEVRE KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • GEZEN TAVUK ÇEVRE KAPAMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • DEKORATİF KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • MERDİVEN GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • MASA TENİSİ ÇEVRE KAPAMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • HAVUZ ÇEVRE KAPAMA CAMLI SİSTEM ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • MİNİ VOLEYBOL FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BEACH VOLEYBOL FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • DEPO RAF FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • HAYVANAT BAHÇE ÇEVRE KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BUZ HOKEYİ KALE FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BASKETBOL FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • ÇİM HOKEYİ KALE FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • BAHÇE ÇEVRE FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • ANA OKULU MERDİVEN KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • İSKELE KENARI GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • SU HAMAĞI ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • HAVUZ ÜST KAPAMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • SPOR SAHASI ÇEVRE KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • TIRMANMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • RAF FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • SPOR SALONU BÖLME FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • KEDİ KORUMA FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • SU TOPU KALE FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • KAYAK PİSTİ ÇEVRE GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • KUŞ ÖNLEME FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • HAVUZ ÇEVRE GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • HALI SAHA TAVAN FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • SPOR SAHASI ÇEVRE GÜVENLİK FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • PLAJ VOLEYBOL FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • KATAMARAN FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • TENİS SAHA BÖLME FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 • ÜRÜN SERGİLEME FİLESİ ÜRETİMİ, SATIŞI VE MONTAJI
 •  

TSE EN 1263-1