Merdiven Filesi, Fiyatları, Uygulama Örnekleri ve Ağları 

Ülkemizde merdiven kazalarına ilişkin resmi bir istatistik bulunmamaktadır. Ancak dünyadaki örnekleri incelediğimizde sadece ABD’de her yıl 1 milyon adet kadar merdivenden düşmeye bağlı yaralanma kayıt altına alınmaktadır.

Yüksekten düşmeler tüm yaş grupları için tehlikelidir. Özellikle küçük çocuklar, incinmeye açık ve özel ilgiye ihtiyacı olan yetişkinler ve evcil hayvanlarımız için merdivenlerde sağlanacak güvenlik daha da önem kazanmaktadır. Merdivenden düşmekle ilgili kazaların sonuçları, merdivenleri ve merdiven boşluklarını güvenle hale getirmenin maliyetinden çok daha yüksektir.

Merdiven kazaları genellikle ufak şişlikler, morluklar…vb. ile sonuçlanmaktadır. Bu tip hafif kazalardan korunmanın yolları merdivenin kullanım sırasında basamağa tam basmak, korkulukları kullanmak, merdivenin uygun şekilde aydınlatılması, merdivenlerin temizliği sırasında ve sonrasında zeminin kayganlığı konusunda tedbirli olmak… gibi basit tedbirler içermektedir. Ancak Merdiven Boşlukları maalesef çoğu zaman yükseklikleri itibariyle daha ciddi kazalara yol açabilmektedir. Merdiven Güvenlik Filesi ile yüksekten düşmeye bağlı kazaların önüne geçilebilmektedir.

Alfa File ve Güvenlik Ağları Üretim Sanayii olarak farklı renk, ölçü ve ip kalınlıklarında birçok sektör için çok çeşitli güvenlik fileleri üretmekteyiz. Hangi tip Merdiven Güvenlik Filesi’nin sizin için doğru ve uygun olduğunun seçimi ve uygulanması konularında sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.  Güvenlik filelerinin kurulumu için isterseniz işinde uzman ustalarımızın desteğini alabilir veya kendiniz de kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

 

MERDİVEN FİLESİ NE İŞE YARAR ?

İnşaatlar, havuzlar, tekneler, oyun parkları… gibi birçok alanda öncelikle güvenlik ve zaman zaman da dekoratif amaçlarla kullanılabilen güvenlik file ağları birçok kazanın önüne geçmektedir. Merdiven Güvenlik Filesi ağlarının temel amacı hem iç hem de dış mekanlarda, öncelikle yüksekten düşme ile oluşabilecek kaza ve yaralanmaların önüne geçilmesi ve aynı zamanda nesnelerin de düşerek çevrelerine ve insanlara zarar vermelerini engellemektir.

ÇOCUKLAR VE OKULLARDA GÜVENLİK

Hepimiz çocuklarımızı okula gönderdikten sonra güvenle eve döneceklerini bilmek isteriz. Günümüz koşullarında birçok olumsuz etkene maruz kalan çocuklarımızın en azından okulda geçirdikleri zaman içerisinde hem fiziki hem psikolojik olarak güvende olduklarını bilmek hepimizi rahatlatmaktadır. Çocukların psikolojik ve fiziksel güvenliklerinin nasıl sağlanacağı konusu okullara birtakım yönetmeliklerle bildirilmektedir.

OKUL MERDİVENLERİ NASIL DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul merdivenlerinin daha güvenli hale getirilmesi için okullara bazı standartlar getirmiştir. Bunlara göre okullar, merdiven, rampa başlangıcı ve gerekli olabilecek diğer zeminlere uyarıcı ve yönlendirici işaretler yapıştırmalıdırlar. Kayıp düşmelerin önüne geçilmesi için merdiven basamaklarına zıt renkli kaymaz şeritler eklenmelidir. Ayrıca engelli bireylerin de kullanımına uygun şekilde merdivenler korkuluklarla desteklenmeli, zemin ve merdiven döşemeleri de bunlara uygun hale getirilmelidir. Bu uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığı’nca zorunlu hale getirilmiştir. Ancak söz konusu yönetmelikler içerisinde çocukların düşme… vb. yaralanmalarının önüne geçmeye yönelik tedbirler net şekilde tanımlanmamıştır.

Çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin yanı sıra fiziki güvenliğinden de sorumlu olan okullarda hem eğitimciler hem de velilerin talepleriyle merdiven güvenlik filesi kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Merdivenler boşluklarını daha güvenli hale getirmede en iyi yöntem Merdiven Güvenlik Filesi kullanımıdır. Katlar arasında merdiven boşluklarının merdiven güvenlik filesi kullanımıyla kapatılması birçok kazanın önüne geçmektedir.

Anaokulları ve diğer okulların farklı yapıları göz önünde bulundurulduğunda, tamamen okulların ihtiyacına yönelik olarak Alfa File ve Güvenlik Ağ Üretim Sanayi olarak okullar için Merdiven Güvenlik Filesi kurulumlarını uzman ekiplerimizce gerçekleştirmekteyiz.

 

 

 

OKUL MERDİVENİ GÜVENLİK FİLESİ UYGULAMALARI NELERDİR?

 

Okul Merdiveni Güvenlik Fileleri, anaokulları başta olmak üzere, olası kazaları önlemek ve çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için ihtiyaca göre katlar arasında yatay olabileceği gibi, merdiven kenarlarındaki korkuluklar boyunca dikey olarak da uygulanabilmektedir.

Düşmelere ve kazalara karşı dayanıklı şekilde, uygun malzeme ve farklı çeşitlerde üretilen Merdiven Boşluğu Güvenlik Filesi detaylarına Merdiven Boşluğu Güvenlik Filesi  ulaşabilirsiniz

Ladder Net, Prices, Application Examples and Nets

There is no official statistics on ladder accidents in our country. However, when we examine the examples in the world, 1 million injuries due to falling from stairs are recorded every year in the USA alone.

Falls from height are dangerous for all age groups. Especially for young children, adults who are vulnerable and need special attention, and our pets, safety on the stairs becomes even more important. The consequences of accidents related to falling from a ladder are much higher than the cost of safely rendering stairs and stairwells.

Stair accidents are usually caused by small swellings, bruises…etc. results in. The ways to be protected from such minor accidents include simple measures such as stepping on the step during use of the stairs, using the handrails, lighting the stairs appropriately, being cautious about the slipperiness of the floor during and after cleaning the stairs. However, stairwells, unfortunately, often cause more serious accidents due to their height. Accidents due to falling from a height can be prevented with the Ladder Safety Net.

As Alfa Net and Security Nets Production Industry, we produce a wide variety of security nets for many sectors in different colors, sizes and thread thicknesses. We would be pleased to assist you in choosing and applying which type of Stairway Safety Net is right and suitable for you. For the installation of security nets, you can get the support of our expert masters or you can install it yourself.

WHAT DOES A STAIR NET DO?

Safety mesh nets, which can be used primarily for safety and sometimes for decorative purposes, in many areas such as constructions, pools, boats, playgrounds… prevent many accidents. The main purpose of Ladder Safety Nets is to prevent accidents and injuries that may occur due to falling from a height, both indoors and outdoors, and at the same time, prevent objects from falling and causing harm to their environment and people.

SAFETY IN CHILDREN AND SCHOOLS

We all want to know that after sending our children to school, they will be able to return home safely. It is a relief for all of us to know that our children, who are exposed to many negative factors in today's conditions, are safe both physically and psychologically, at least during their time at school. The issue of how to ensure the psychological and physical safety of children is notified to schools by a number of regulations.

HOW TO MAKE SCHOOL STAIRS SAFE?

The Ministry of Education has set some standards for schools to make school stairs safer. Accordingly, schools should post warning and guiding signs on stairs, ramp starts and other floors that may be required. Contrasting non-slip strips should be added to the stair treads to prevent slips and falls. In addition, the stairs should be supported with handrails in accordance with the use of disabled individuals, and the floors and stair floors should be made suitable for them. These practices have been made compulsory by the Ministry of National Education. However, within the aforementioned regulations, children's falling… etc. Measures to prevent injuries are not clearly defined.

In schools, which are responsible for the physical safety as well as the psychological safety of our children, the use of ladder safety nets is becoming more and more common with the demands of both educators and parents.

The best method to make stairwells safer is the use of Stair Safety Net. Closing the stairwells between floors with the use of stair safety nets prevents many accidents.

Considering the different structures of kindergartens and other schools, we, as Alfa File and Security Network Production Industry, carry out the installation of Ladder Security Nets for schools by our expert teams, completely for the needs of schools.

 
 

 

WHAT ARE SCHOOL LADDER SAFETY NET APPLICATIONS?

 

School Stairs Safety Nets can be applied horizontally between floors, as well as vertically along the railings on the sides of the stairs, depending on the need, in order to prevent possible accidents and ensure the safety of our children, especially in kindergartens.

You can reach the details of Staircase Security Net, which is produced in suitable materials and different types, resistant to falls and accidents.

 

 

TSE EN 1263-1